Wij verbeteren waar anderen opgeven
Wij onderkennen het belang van data als grondstof
Ontdek nu wat wij voor u kunnen betekenen

Dataverbetering en standaardisatie

Een historie van fusies en overnames

Ten behoeve van de migratie naar een nieuw systeem zijn bestaande gegevens verbeterd en waar nodig omgevormd naar de nieuwe datastructuur. Door een historie van fusies en overnames, evenals het gebruik van vrije invoervelden in voorgaande systemen, waren bepaalde gegevens in de loop der jaren uitgegroeid tot een inconsistent geheel. Met behulp van geavanceerde taalherkenningstechnieken zijn de gegevens genormaliseerd.

Terug

Toetsing openbaar register

Het belang van juiste vergunningen

Financiële ondernemingen moeten over een vergunning van DNB of de AFM beschikken om activiteiten te mogen verrichten in Nederland. Cliënt is aanbieder en is verplicht te controleren of de bij haar aangesloten partijen beschikken over de juiste vergunningen.
In dit project is een koppeling tot stand gebracht met het register van de AFM waarmee dagelijks de geldigheid van de vereiste vergunningen wordt getoetst.

Terug

Ontwikkelen relevantiebepaling

Direct vinden wat je zoekt

Op de site van een internationale prijsvergelijker kunnen bezoekers zoeken naar de goedkoopste aanbiedingen van een bepaald product. In de praktijk gebruiken de aanbieders wisselende benamingen voor hetzelfde product en gebruikt men vaak niet een unieke identificatie. Door middel van intelligente woordanalyse worden indexen geoptimaliseerd zodat de bezoekers direct de gewenste producten gepresenteerd krijgen.

Terug